NIEUWE UPDATE PARKZIJDE

Inmiddels is de omgevingsvergunning door de gemeente Utrecht afgegeven. We zijn momenteel de laatste aanpassingen op de verkoop contractstukken aan het verwerken. Deze week gaan wij het project ook aanmelden bij de woningborg groep. Voor de woningen in Parkzijde is de woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing. Als koper ontvang je een garantiecertificaat. Dit certificaat biedt je veel zekerheid tijdens de bouwperiode maar ook nadat de oplevering van je nieuwe woning heeft plaats gevonden.

 

START VERKOOP VERPLAATST
Wij ontvangen de laatste tijd nog wel wat telefoontjes waarin men er nog steeds vanuit gaat dat de start verkoop op 7 september a.s. zal gaan plaats vinden. Met deze nieuwsbrief willen wij nog eens duidelijk maken dat de geprognotiseerde start verkoop verplaatst is naar 5 oktober. Dus de huidige prognose start verkoop staat ingepland op 5 oktober 2017. In een volgende nieuwsbrief zullen wij bevestigen of deze datum ook de definitieve datum van start verkoop is.  

 

DUURZAAMHEID


Hurks heeft bij de prijsvraag van dit project ingeschreven met een EPC 0 bij alle woningen. EPC staat voor Energieprestatiecoefficient en is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. De norm van EPC 0 wordt pas in 2020 verplicht, maar de woningen in Parkzijde voldoen er nu al aan. Om een EPC 0 te behalen worden er onder andere zonnepanelen op het dak toegepast en krijgt elke woning een warmtepomp die warmte en koude opslag aanstuurt vanuit de bronnen onder de grond.
 

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA

 
Voor het project Parkzijde hebben wij onder andere een Facebook pagina en een twitter account aangemaakt. Dit hebben wij gedaan om op een laagdrempelige manier te communiceren wat er zoal speelt rondom het project Parkzijde. We zullen de komende periode richting de start verkoop nog actiever berichten plaatsen over de voortgang.
Klik hier voor onze Facebook pagina.
Klik hier voor ons twitter account.